Hakkımızda.

Kuruluş

1996 yılında, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Söke Ticaret Odası, İl Özel İdaresi ve Söke Belediyesinin katılımları ile kurulan Söke Organize Sanayi Bölgesi, 4562 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 40 Sicil Numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

 

Kuruluş Tarihi                    :          17 Mayıs 1996

Tüzel Kişilik Onay Tarihi  :           22 Aralık 2000

San ve Tic. Bak. Sicil No  :           40

Proje Numarası                  :          2004 K 09 0260

 

lk Kuruluş ;

Söke Organize Sanayi Bölgesi ; 17 Mayıs 1996 tarihli Mükerrer 22639 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yatırım programında 200 hektar alan büyüklüğü ile kredili OSB" ler arasında yer alarak kuruldu.

6 Eylül 1996 tarih ve 12582 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatıyla Aydın İl Özel İdaresi, Söke Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Söke Ticaret Odasının katılımları ile Aydın Valisi Başkanlığında ilk Müteşebbis Teşekkül oluştu ve 19 Eylül 1996 tarihinde çalışmalarına başladı.

Yasaya İntibakı ;

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının 15 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Aydın Valisi Başkanlığında yapılan toplantıda, Müteşebbis Heyetin 22.04.2016 Tarih ve 61 Sayılı Toplantısında Alınan Kararla Görev Dağılımı Yapılmıştır.

Aydın Yatırım İzleme ve Koor. Başk.

% 40

Katılım Payı Oranı

6 Üye

Söke Ticaret Odası

% 20

Katılım Payı Oranı

5 Üye

Söke Belediyesi

% 34

Katılım Payı Oranı

3 Üye

Aydın Sanayi Odası

% 6

Katılım Payı Oranı

1 Üye

ile kurumların temsil edilmelerine karar verildi.

 

22 Aralık 2000 tarihinde Kuruluş Protokolü İmzalanarak Bakanlık Sicil Defterinde 40 sicil kaydı ile Söke OSB Tüzel Kişiliğini Kazanmış oldu.

 

Yer Seçimi

 

Yeri ve Mevkii                     :           Batı Söke Çimento Fabrikası Arkası

                                                         Kızılılgın, Balkan ve Demiryolu Mevkii

 

Yer Seçim Tarihi                 :           25 Aralık     1996 ( Birincisi )

 

                                                         06 Ağustos 2002 ( İkincisi )

 

Yer Seçim Alanı                 :           185 Hektar

 

 

 

lk Yer Seçimi ;
25 Aralık 1996 tarihinde 17 değişik kuruma mensup 30 kişilik Yer Seçim Heyeti ; 3 değişik yer alternatifi ile toplanarak, Söke Şehir Merkezine 3 km uzaklıkta, Kızılılgın mevkiinde, Batı Söke Çimento Fabrikasının arkasında yer alan ve Demir Yolları Hattına bitişik yaklaşık 200 hektarlık alanın, Söke Organize Sanayi Bölgesi olarak yer seçimini gerçekleştirdi.

 

Yer seçimi 16 Ekim 1997 tarih ve 13674 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatı ile kesinleşti.

 

İkinci Yer Seçim ;

 

 

 

25 Aralık 1996 tarihinde yapılan İlk yer seçimi sırasında Bakanlıkça etüt olarak hazırlanan topoğrafik harita üzerindeki çizim hatasının düzeltilmesi için , 21 Kurumdan katılan 30 kişilik 2. Yer Seçim Heyeti 6 Ağustos 2002 tarihinde yeniden toplandı ve Söke OSB alanını 185 hektar olarak uygun buldu.

 

24 Ekim 2002 tarih ve 13588 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ile Söke OSB alanı 185 hektar olarak kesinleşmiş oldu.

 

Ulaşım Bilgileri

 

sökeharita
 

 

 

Karayolu                     :       1,2 km

Söke Merkez                 :       3,0 km

Otoyol                        :       10,0 km

Aydın                         :       54,0 km

İzmir A. M. Havaalanı       :       90,0 km

İzmir                          :      100,0 km

Kuşadası Limanı            :        20,0 km

Güllük Limanı                :      100,0 km

 

söke kopya

 

Liman İŞLEMLERİ için İzmir İlinden, Gümrük ve diğer işlemler için Aydın ilinden yararlanılmaktadır.

 

Söke OSB alanının Kuzeyinde yer alan demir yolu hattı alanımıza sınır teşkil etmekte ve OSB Alanı içinde Demir Yolu yükleme ve boşaltma yeri planlanmaktadır. Demir Yolu hattı ile Aydın ve İzmir’e ulaşım devamlı olarak sağlanmaktadır.

 

Aydın İlinde ; Adnan Menderes Üniversitesi, EBSO Aydın Şubesi, KOSGEB Kügem, Söke’ de Ticaret Odası bulunmaktadır.

 

İzmir İlinde ; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca, Ege Bölgesi Sanayi Odası, TSE, Teknopark ve Atatürk OSB’ de Akreditasyon Labaratuarı sanayi destek birimleri olarak Bölgeye hizmet vermektedir.

 

Mülkiyet

 

ARAZİ ve KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ

 

MÜLKİYET DURUMU

 

ALAN

m²

ORAN

%

ŞAHIS ARAZİSİ

:

-

-

HAZİNE ARAZİSİ

:

                          -                           -

DSİ ARAZİSİ

:

 

 

OSB ARAZİSİ

:

1.857.523,20

% 100

TESCİL HARİCİ ALAN

:

 

 

TOPLAM

:

1.857.523,20

% 100