Söke

Coğrafi Konum ve İklim

sökeharita

 

            Yüz ölçümü 1356 km2,

            Deniz seviyesinden yüksekliği 23 m,

            Nüfusu kasaba ve köyleri ile birlikte 150.000’ i bulan Söke’ nin ;

Söke, Aydın il merkezine 50 km. uzaklıktadır. Söke’nin, doğusunda Koçarlı, güneyinde Milas (Muğla), güneybatısında Yenihisar (Didim), batısında Ege Denizi, kuzeybatısında Kuşadası ve Selçuk, kuzeyinde Germencik yer alır. İlçe Samsun Dağı ile Gümüş dağı arasındaki vadide ovaya doğru kent içerisinden geçen Söke Çayının iki yamacı üzerinde ve ova ile birleştiği alan üzerinde kurulmuştur. İlçenin güneydoğusunda Beşparmak Dağı, kuzey/ kuzeybatısında da Aydın Dağlarının batı uzantısı olan Samsun Dağı bulunmaktadır.

        Söke'de tipik Akdeniz iklimi görülür. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçer.  Yaz aylarında hemen hemen hiç yağış almaz. En çok yağışı; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alır. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olup, kar yağışı çok az görülür. Söke'de bölgenin özelliği olan, Akdeniz Bölgesi'nin karakteristik bitki örtüsü Makiler yer alır. Dağların yüksek kesimlerinde karaçam ve fıstık çamı, dağ yamaçlarında zeytin, düzlük alanlarda incir, narenciye, yetişmektedir. Söke ovasında yetişen bitkiler, başta pamuk, buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçeğidir.

 

Söke ; İzmir-Aydın Otoyoluna 10 km , Aydın’ a 54 km, İzmir Adnan Menderes Hava Alanına 90 km, İzmir’ e  100 km mesafededir.

 

Karayolu ulaşımının haricinde İzmir, Aydın ve Denizli’ ye Demiryolu ulaşımı bulunmaktadır.

 

İzmir Kuşadası ve Güllük limanları deniz ulaşım ağını oluşturmaktadır.

 

 Ekonomi

 

Söke Türkiye’nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir. İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70’ini sağlayan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır. Tarıma dayalı 59 adet 9 ayrı üretim dalında faaliyet gösteren sanayi tesisi, 12 ayrı dalda faaliyet gösteren 93 adet tarım ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile 6 ayrı konuda faaliyet gösteren 15 adet kooperatif kuruluşu ile yüksek bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

 

           Aydın ili sınırları içerisinde tarım arazisi olarak saptanan toplam 3.621.296 dekar arazinin %1’i kültüre elverişli hazine arazisi, %0,5’i kültüre elverişli boş hazine arazisi, % 0,1’ i hazine ile şahıslar arasında ihtilaflı arazi, %0,2’si Vakıf arazisidir. Toplam tarım arazisinin %23’ü Söke ilçesine aittir.

 

          Ekilen alan büyüklüğü ve ilçeye sağladığı ekonomik katkı bakımından en göze çarpan tarım ürünü pamuktur. İlçede ayrıca Ayçiçek, buğday, mısır ve yem bitkileri üretimi de gözle görülür seviyede yapılmaktadır.

 

İlçede yoğun olarak zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca portakal, mandalina, incir ve nar ilçenin meyve üretiminde önemlidir.

 

SANAYİ ve MADENCİLİK:

 

Söke’de 144 iş yerine sahip Söke Gaye Küçük Sanayi Sitesi ile 360 iş yeri olan Söke Küçük Sanayi Sitesi mevcuttur.

 

Temel kayaçları, Menderes Masifinin şist, mermer ve serpantinitleri ile temsil edilir. Bölgeyi etkileyen en önemli yapısal unsur Menderes Grabenidir

 

             Aydın-Söke-Sazlı Jeotermal Alanı:

Aydın ili Söke ilçesi doğusunda Sazlıköy’ de yüzeylenen kaynaklar bölgenin ismi ile gösterilmiştir. Kaynakların su boşaltımı çok fazladır. Su ısısı 27 ºC tır

TURİZM:

İlyas Ağa Camii (Koca, Çarşı Camii):

 

Söke Merkezde bulunan Cami’nin yapım tarihi belli değildir. Çok yıkık bir durumdayken 1821 de Söke mütesellimi İlyaszade İlyas Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı, kubbeli, son cemaat yerli, tek minareli Barok üslupta bir camidir.

 

Hacı Ziya Bey Camii:

 

Söke Merkez Yeni Cami Mahallesindedir. 1895 de Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından yaptırılmıştır. Eklektik üslupta bir yapıdır.

Taşköprü:

Söke, Sazlıköy’deki Taşköprü 16. Yüzyılda Ramazan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

 

Azap Gölü:

 

Söke/Sarıkemer yakınlarındadır. Su kuşlarının doğal yaşama ortamdır. Etrafında küçük çaplı antik yapılar bulunmaktadır. Gölün koruma statüsü yoktur.

 

Bafa Gölü:

 

Aydın ve Muğla illeri arasında bulunan Bafa Gölü lagüner bir göl olup 6400 ha büyüklüğünde doğu-batı genişliği 15,3 km ve kuzey-güney genişliği 4,5 km civarındadır. Gölün denizden yüksekliği 10 m çevresi ise 50 km olup denize uzaklığı 17 km’dir. Aydın’da kalan bölümü 26 km²’dir. Göl içinde üzerinde bir takım tarihi eserler bulunan küçük eserler vardır

 

M.Ö. 4. yy.da Heraklia kentinin limanının bulunduğu Latmos körfezi zamanla, Büyük Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar nedeniyle, denizle bağlantısını kaybetmiş ve Ege'nin tuzlu en büyük gölü haline gelmiştir. Körfez göl olduktan sonra deniz ticareti için hiç değer taşımamaya başladı. Böylece yöre bir zamanlar çok zengin ve hareketliyken terkedilip ıssızlaşmıştır. Bu unutulmuşluk Bizans dönemine kadar devam etti. Arap istilasından kaçan bazı keşiş ve rahipler Bafa Gölü'nün çevresindeki sarp kayaları mesken tuttular. 10.yy.da Bafa Gölü'ndeki adalarda ve yakın çevresinde en azından on üç adet manastırın varlığı biliniyor. Bir kısmının kalıntıları hala mevcut. Bu manastırlar ancak 11. ve 12. yy.larda terkedilmiş. Manastırların yanı sıra dağın eteklerinde, doğal olarak oluşmuş kaya oyuklarında yaşamış olan bazı keşişlerin mekanları daha sonraları Fresko'larla (dini resimler) süslenmiş ve bugüne kadar gelebilmiştir. Ancak bu mağaralarda sadece dini resimler yer almamış, 80'li yıllardan bu yana devam eden araştırmaların sonunda tarih öncesi çağlara (8.000 - 10.000) ait mağara resimleri de bulunmuştur

 

Dilek yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı:

 

Bir botanik bahçesi veya bir tabiat müzesi olarak adlandırabileceğimiz Dilek yarımadası-Büyük Menderes deltası milli parkı, dikkatleri üzerine çeken alanlardan birisidir. Milli park sahasının da içerisinde bulunduğu Güney Ege kıyı kuşağı doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerin bütünleştiği bir harmonik görünüm arz etmekte, bu coğrafi desen içinde tarihi ve kültürel değerler kıyı kuşağını bir açık hava müzesi durumuna getirmektedir. İşte bu koşullar içerisinde ele aldığımız milli park, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde Aydın ilinin Kuşadası ve Söke ilçelerinin sınırları içerisinde, Kuşadası’na 28 km, Söke’ye 34 km uzaklıktadır. Yöredeki diğer turistik merkezlerden; Selçuk’a 41 km, Çeşme’ye 138 km, Bodrum’a 133 km, İzmir’e 174 km ve Aydın’a 87 km’dir.

 

             Söke Yakınındaki Ören yerleri

 

Milet, Prien, Paniyon, Efes tir.

 

Kaynak : geka.org.tr

 

Eğitim ve Sağlık

Adnan Menderes Üniversitesi işletme Fakültesi,  Meslek Yüksek Okulu, İlçe merkezi ve İlçeye bağlı yerleşim yerlerinde 4 Anaokulu, 40 İlköğretim Okulu, 1 Özel İlköğretim Okulu, 13 Ortaöğretim Kurumu ,1 Öğretilebilir Zihinsel Engelliler(Eğitim Uygulama Okulu-İlköğretim), 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 1 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, 9 Özel Dersane, 10 adet değişik Özel Eğitim Kurumu  ile Söke Milli Eğitim Müdürlüğü, bölgemizde Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak düzeyde bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Özellikle Meslek Yüksek Okulu, 8 Mesleki orta Öğretim Kurumu tarım ve sanayinin ihtiyacı olan yetişmiş ve kalifiye insan yetiştirilmesinde önemli kurumlardır. Söke’de Meslek Yüksek Okulu’na bu yıl açılan 5 programa ilave olarak 2 yeni program eklenecek olması ile Sökelilerin kendi çabalarıyla inşa ettiği binada öğrencilerin eğitime başlaması önem arz etmektedir.

 

YENİ BİNADA EĞİTİM”
Sökeli hayırseverlerin katkıları ile inşa edilen ve bugünlerde çevre düzenleme çalışmaları devam eden Söke Fakülte binasında öğrenciler eğitim görmeye başladı. İşletme Fakültesi olarak önümüzdeki yıl öğrenci alacak binada bu yıl Meslek Yüksek Okulu’nun bazı programları yeni binaya kaydırıldı. 150’si sabit, 150’si ise değişken olmak üzere toplam 300 öğrenci yeni binanın havasını solumaya başladı. Yeni fakülte binası alanının kampus alanı olacağını belirten Söke Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çetin, “Öğrencilerimizin yeni binayı benimsemeleri başta olmak üzere yeni binamızın kullanımını arttırmak için bazı ders programlarını yeni binaya verdik” dedi.

 


250 Yataklı Söke Devlet Hastanesi ile birlikte 12 sağlık ocağı, 1 ana çocuk sağlığı, 1 verem savaş dispanseri bölgenin sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.